romame beheer garage boxen
Onze website en huisstijl zijn in ontwikkeling. Binnenkort online!

Rendement uit uw verhuur zonder omkijken? Wij bieden eigenaren van onroerend goed zoals: garageboxen, bedrijfsunits en/of opslagruimten de mogelijkheid om rendement te genereren uit de verhuur zonder dat zij belast worden met de werkzaamheden welke het dagelijkse beheer met zich meebrengt. U kunt uw financiële- of administratieve beheer door ons op professionele en plezierige wijze  laten verzorgen zonder dat u verder omkijken heeft naar de dagelijkse gang van zaken. Uiteraard verzorgen wij dit voor u tegen een zeer scherpe en concurrerende prijsstelling.

Waarom het beheer uitbesteden

U gaat met uw huurder een relatie en een wederzijdse verplichting aan voor langere tijd. Gedurende deze periode wilt u uw zaken goed geregeld hebben zonder onnodige verspilling van tijd en energie. Bij de verhuur van uw onroerend goed heeft u onvermijdelijk te maken met de verplichting tot het bijhouden van een gedegen administratie, het bewaken van een duidelijke communicatiestructuur met alle voorkomende partijen zoals huurders, parkbeheerders, vereniging van eigenaren, overheidsinstellingen, etc.. Daarnaast is de vastlegging en bevestiging van gemaakte afspraken met alle betrokken partijen essentieel. Frequent heeft u o.a. te maken met het tijdig versturen van de maandelijkse huurnota’s, doorbelasting van VvE bijdragen, voorschotten en eindafrekeningen van elektra en/of water, het ondernemen van actie indien er niet tijdig betaald wordt, de doorbelasting van de jaarlijkse indexering. Maar ook het oplossen van storingen, reparaties, onderhoud, contact met parkbeheerder en/of VvE en een duidelijk huurcontract zijn van belang om te komen tot een goed rendement.

Als eigenaar wordt ook van u verwacht dat u op de hoogte bent van geldende (en gewijzigde) procedures en regelgeving. Uit ervaring weten wij dat al deze taken vaak niet tot de dagelijkse werkzaamheden van de eigenaren behoren. Wij hebben een ruime ervaring in het bijhouden van al deze zaken en het voeren van een gedegen professionele administratie. Binnen onze dienstverlening bieden wij u als eigenaar op basis van ontzorging pakketten aan voor zowel uw financiële- als uw administratieve beheer.

 

Wie zijn wij

Wij zijn een faciliterende organisatie, gespecialiseerd in het beheer van garageboxen, bedrijfsunits en/of opslagruimten, op diverse garage parken in Nederland, die voor haar klanten het beheer t.b.v. administratieve- en financiële zaken verzorgt. De jarenlange ervaring en deskundigheid welke wij hierbij hebben opgedaan, hebben wij vertaald naar een passende dienstverlening.  Hierbij richten wij ons geheel op het ontzorgen van onze klanten bij de verhuur van hun onroerend goed. Hierbij hechten wij waarde aan het vertrouwen van onze klanten en daarom werken wij geheel onafhankelijk zonder enige binding en/of verplichtingen met derden.

Wij ontzorgen

Nadat u als eigenaar een huurder heeft geselecteerd begint het daadwerkelijke beheer en heeft u als eigenaar te maken met  terugkerende procedures met betrekking tot de vastlegging en motoring van allerhande afspraken en werkzaamheden. Wij hebben deze werkzaamheden vertaald naar een aantal beheerpakketten. Deze pakketten zijn erop gericht om onze klanten te ontzorgen. Binnen onze pakketten zijn wij het aanspreekpunt voor uw huurder.

De pakketten

  • Financiële pakket: dit voorziet in het beheer van: aanspreekpunt voor de financiële zaken, maandelijkse tijdige facturatie, afhandeling eindafrekening elektra en/of water, afhandeling service kosten, monitoring doorbelasting vanuit uw VvE, bewaking indexering, debiteuren beheer en maning. Voor de volledige en uitgebreide uitwerking van het financiële beheerpakket kunt u contact met ons opnemen.

 

  • Administratieve pakket: dit voorziet in alle zaken welke in het financiële pakket zijn opgenomen met daarbij aanvullend het beheer van: aanspreekpunt voor uw huurder voor de administratieve zaken, communicatie sleuteloverdracht & proces verbaal van oplevering, afhandeling mutaties huurinlichtingen gemeente, melding/ communicatie gebreken, storingen & schades, aanmelding VvE, aanmelding huurder bij parkbeheer t.b.v. calamiteitenbeheer, aanspreken huurder inzake naleving reglementen en afspraken.

 

Overig aanvullend

Wij kunnen u aanvullend ook assisteren bij zaken zoals het samenstellen van een passende huurovereenkomst, de aanvraag van uw BTW-nummer, ondersteuning bij uw kwartaalaangifte en overige voorkomende beheerverzoeken.

Romame Beheer bv
Cornelis Visserstraat 31
2064 LZ Spaarndam

E-mail: info@romamebeheer.nl
Telefoon: 06 - 46 050 522